ต้อนรับคณะวิทยากรสํานักงบประมาณ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคุณดรงค์รัตน์ กล้าหาญ คณะวิทยากรสํานักงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความเข้าใจและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่จะถึงนี้
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม