วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี

          คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล , หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 (08:00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล , หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม